دانشگاه آزاد تبریز

راهنمای رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد تبریز

نحوه تهیه گزارش و ارزیابی آزمایشگاه پایگاه داده مهندس پیراهش

نحوه ارزیابی: نمره گزارش کار + نمره پروژه


گزارش کار:

هر جلسه باید خلاصه مطالب ارائه شده در جلسه و query های مربوطه ارائه و به ایمیل spirahesh@gmail.com ارسال گردد. لازم به ذکر است که هر گزارش کار دارای 10 نمره است و آخرین مهلت ارسال هر گزارش روز قبل از تشکیل کلاس است و برای هر روز تاخیر یک نمره از نمره گزارش کار کسر خواهد شد نتایج نمرات گزارش کار در سایت زیر قرار خواهد گرفت:

http://sites.google.com/site/dblabiaut

هر گزارش کار یاید با فرمت زیر ارسال گردد:

- صفحه اول:

* اعضای گروه (تهیه کنندگان گزارش کار)

* شماره جلسه

* نام کلاس (C1 برای ساعت اول و C2 برای ساعت دوم )

مابقی صفحات:

* خلاصه گزارش کار ، Queryها همراه با سناریو آنها

نکته: نام فایل ارسالی باید حرف s + شماره جلسه باشد به عنوان مثال s01.docx

نکته: موضوع ایمیل باید با فرمت DBLAB-<-s# باشد که در آن < class name < نام کلاس و # شماره کلاس است. به عنوان مثال برای جلسه اول کلاس اول:DBLAB-C1-S01


پروژه:

پروژه یک برنامه تحت php و mysql خواهد بود که نمودار er مربوط به آن توسط گروه در طول ترم مشخص شده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 19:11  توسط پویا  |